Catan Tour – seriál soutěží ve hře Osadníci z Katanu

Hra roku

PRAVIDLA

Pravidla pro jednotlivé hry

Jako základ platí pravidla uvedená v příručce „Přehled hry, pravidla hry a almanach pojmů“, obsažené v posledním českém vydání Osadníků.

Herní plán je pro každou další hru nově sestaven. Staví se vždy čistě náhodně, včetně umístění území pouště. Žetony s čísly budou vždy rozmístěny podle diagramu uvedeného v pravidlech - tedy na základě písmen na jejich rubové straně dle abecedy do spirály počínající v jednom z rohů herního plánu, směřující proti směru hodinových ručiček ke středu plánu. Místa pro přístavy směřují vždy co nejvíce ke středu herního plánu, tedy směrem k pěti nebo čtyřem polím (v příkladě v krabicových pravidlech je chyba nerespektující toto pravidlo). Pro všechny stoly bude vždy sestaven stejný herní plán.

Každý hráč hodí dvěma kostkami a ten, který hodil nejvíce, bude hru začínat. Ve fázi zakládání postaví první vesnici. Další stavba vesnic probíhá ve směru hodinových ručiček a zpět. (Tedy přesně podle základních pravidel).

Platí tato upřesnění pravidel

 1. Kartu rytíře smí hráč zahrát před hodem kostkami nebo i po něm (ostatní akční karty vždy až po hodu).
 2. Během tahu smí hráč zahrát nejvýše jednu akční kartu.
 3. Hráč nesmí zahrát akční kartu, kterou právě koupil, s výjimkou toho, že se jedná o desátý vítězný bod. Hráč smí během tahu otočit libovolný počet karet s vítěznými body, pokud tím získává okamžitě 10 bodů a končí hru.
 4. Hráč smí využít přístav v tom tahu, ve kterém ho postavil.
 5. Hráč smí používat své přístavy k výměně pouze během svého tahu.
 6. Pokud hráč hodí na kostkách číslo 7, musí přesunout zloděje na jiné pole. Nesmí jej ale přesunout zpět na území pouště.
 7. Během svého tahu smí po hodu kostkou libovolně kombinovat stavění a obchodování s ostatními hráči.
 8. Vesnice může být povýšena na město během téhož kola, ve kterém byla postavena. Hráč ale nesmí takto postavit město, pokud již má všech 5 vesnic na herním plánu. (přesněji nesmí zaplatit za šestou vesnici, i kdyby ihned zaplatil i její povýšení na město).
 9. Pokud není v některém okamžiku v banku dostatek karet nějaké suroviny pro všechny hráče, nebere tuto surovinu žádný hráč. Ve chvíli, kdy danou surovinu má brát pouze jeden hráč, vezme si všechny karty této suroviny, které v banku zbývají.
 10. Cesta (pro účely karty „Nejdelší obchodní cesta“) je přerušena soupeřovou vesnicí nebo městem, které na ní stojí.
 11. Nelze stavět cestu skrze soupeřovu vesnici či město.
 12. Hráč vyhrává, pokud je právě na tahu a má alespoň 10 bodů.
 13. Hráč nesmí odhodit do banku žádnou kartu navíc (např. aby měl jen 7 karet v ruce).
 14. Žádnou již postavenou cestu nelze odebrat.
 15. Neotočené přímé body se započítávají do celkového skóre.
 16. Během prvních dvou kol hry zůstává zloděj na poušti. Pokud v té době padne hráči na kostkách 7, hází znovu, dokud nepadne jiné číslo. Hráč ale může ve druhém kole zahrát kartu rytíře, kterou koupil v kole prvním, a zloděje přesunout tímto způsobem.
 17. Padne-li během prvních dvou kol při hodu kostek číslo 7 a hráči mají více jak 7 karet surovin, neodevzdávají žádné karty surovin, všechny jim zůstávají v ruce.
 18. Obchodovat lze pouze se surovinami, a to pouze s těmi, které v danou chvíli hráč opravdu drží. Není dovoleno obchodovat s budoucími sliby, s akčními kartami ani není dovoleno do obchodů jakkoliv zapojovat možnosti pohybu zloděje.
 19. Obchod musí vždy na obou stranách obsahovat alespoň jednu surovinu a nejsou povoleny obchody obsahující na obou stranách surovinu stejnou (např. tedy nejsou povoleny obchody: ovečka za nic, dvě ovečky za jednu ovečku ani ovečka za ovečku a dřevo).
 20. Pokud po hodu kostkami neleží alespoň jedna kostka ve vodorovné poloze nebo opustila stůl, opakuje se hod oběma kostkami.
 21. Pokud padne při hodu kostek číslo 7, tak se do počtu karet, které hráč drží v ruce NEZAPOČÍTAVAJÍ akční karty, které hráč koupil v průběhu hry.

Celková pravidla turnaje

Pokud je to možné, hraje se vždy ve čtyřech, pokud celkový počet hráčů není dělitelný čtyřmi, méně hráčů hraje vždy u stolu hráčů s nejnižším počtem bodů. Pokud po dělení počtu hráčů čtyřmi zbývají tři, hrají hráči s nejnižším počtem bodů ve třech. Pokud zbývají dva, hrají hráči ve trojicích u posledních dvou stolů. Pokud zbývá jeden, má v každém kole poslední hráč v pořadí (v kole prvním hráč vylosovaný) volno. Pokud by měl podle počtu bodů mít jeden hráč volno vícekrát, dostává volno další nejníže postavený hráč v okamžitém pořadí.

Hraje se gorn systémem na 4 kola, což je varianta švýcarského systému s váženou optimalizací pro 4 hráče, pokud se bude konečný počet hráčů pohybovat v očekávaném rozmezí. To mimo jiné znamená, že v každém kole se spolu utkají hráči s podobným počtem bodů, přičemž je snaha vyloučit opakovanou hru kterékoli trojice a minimalizovat opakovanou hru dvou hráčů. Pro první kolo budou čtveřice hráčů, kteří proti sobě nastoupí, určeny losem. Body

Za umístění v jednotlivých hrách budou hráči podle svého umístění získávat body:

 • 1. místo = 6 body
 • 2. místo = 3 body
 • 3. místo = 2 body
 • 4. místo = 1 bod.

V případě rovnosti míst jsou body upraveny takto: za 2.-3. místo obdrží hráč 2.5 bodu, za 3.-4. místo obdrží hráč 1.5 bodu. V případě rovnnosti míst za 2.-4. místo mají všichni hráči po 2 bodech. Ve hře pro 3 hráče jsou body přiděleny podobně, 4. místo je neobsazeno.

Příklady snad sdělí vše:
10-8-5-4 => 6-3-2-1
10-8-6-6 => 6-3-1.5-1.5
10-8-8-8 => 6-2-2-2
10-8-8-4 => 6-2.5-2.5-1

hra pro tři je analogická
10-8-5 => 6-3-2
10-8-8 => 6-2.5-2.5

Kromě bodů za umístění jsou zaznamenávány počty herních bodů dosažených v jednotlivých hrách. Do herních bodů se započítávají i neodkryté bodové karty. Pokud má hráč více než 10 herních bodů, počítá se mu jen 10. Na základě herních bodů se pro každého hráče spočítá jeho úspěšnost.

K té se přihlíží při stanovování výsledků turnaje, pokud nerozhodnou jiná kritéria (viz níže). Úspěšnost je podíl herních bodů dosažených hráčem a herních bodů dosažených u stolu celkem. Celková úspěšnost hráče se pak vypočte jako průměr úspěšností z jednotlivých her. Vyjadřuje se v procentech.

Příklad: Hráč má 10 herních bodů, další hráči mají 9, 7 a 6 bodů. U stolu se tedy rozdalo 10 + 9 + 7 + 6 = 32 herních bodů, jeho podíl tedy činí 10/32 = 31.25 %. V dalších hrách byly jeho podíly postupně 30 %, 28.75 % a 34 %. Jeho celková úspěšnost je průměr z těchto čtyř čísel, tedy 31 %.

Partie hraná ve třech hráčích je bodována 5, 3, 2. Herní body se počítají normálně. Hráč, který má v daném kole volno obdrží za toto kolo 4 body, 10 herních bodů a úspěšnost 27 % (což je minimální možná úspěšnost 10/(10+9+9+9)). Kritéria pro určení průběžného a závěrečného pořadí

 • 1. Počet vítězných bodů
 • 2. Celková úspěšnost
 • 3. Počet herních bodů
 • 4. Počet prvních míst
 • 5. Počet druhých míst
 • 6. Počet třetích míst
 • 7. Los

Rozhodčí a další pravida

Turnaj rozhoduje hlavní rozhodčí, v případě protestu proti jeho rozhodnutí pak tříčlenná rada rozhodčích. Rozhodnutí rady jsou konečná. Není-li jiná možnost, mohou dva členové rady, kteří nejsou hlavní rozhodčí, být z řad hráčů. V takovém případě pochopitelně nerozhodují spory, které se týkají jejich hry.

Za vědomé a úmyslné porušení pravidel má hlavní rozhodčí právo hráče z turnaje okamžitě vyloučit.

Časové limity: Hlavní rozhodčí má právo na začátku kola oznámit časový limit na partii. Ten nesmí být kratší než 90 minut. Po skončení časového limitu budou v nedohraných hrách odehrána ještě dvě kola. Pokud se ve dvou dodatečných kolech hra nedohraje, bude ukončena za stavu po těchto dvou kolech. Dále je možné po vypršení časového limitu zavést časový limit na tah hráče.

Pořadatelé jednotlivých turnajů mají právo na učinit v pravidlech drobné změny. Ty musí samozřejmě před turnajem všem zúčastněným oznámit.

Pro místní turnaje

 • Pouze jeden turnaj v jednom klubu za rok.
 • Vyhlášení na těchto stránkách alespoň měsíc předem.
 • Určení osoby odpovědného organizátora a rozhodčího.
 • Účast alespoň 12 hráčů.
 • Vítězové (dle počtu hráčů) získají postupy na finále

  • 12 – 20 hráčů: 1. místo: přímý postup na finále, 2.-4. misto: 1 kvalifikační bod

  • 21 – 30 hráčů: 1.-2. místo: přímý postup na finále, 3.-8. místo: 1 kvalifikační bod

  • 31 – 40 hráčů: 1.-4. místo: přímý postup na finále, 5.-12. místo: 1 kvalifikační bod

  • 41 a více hráčů: 1.-6. místo: přímý postup na finále, 9.-16. místo: 1 kvalifikační bod

 • Zaslání výsledků nejpozději do 5 dnů po turnaji.

Juniorská kategorie

 • Za juniory se považují děti do věku 13let a 364 dní. Hrají se spolu s dospělými a pokud jsou na turnaji alespoň tři, má turnaj juniorskou kategorii – viz další body
 • Na závěr turnaje je vyhlášeno zvlášť pořadí juniorů
 • Junioři postupují do Mistrovství republiky juniorů v Catanu podle počtu zúčastněných juniorů
  • 3-5 juniorů v turnaji: 1. místo: přímý postup do finále, 2. místo: kvalifikační bod

  • 6-8 juniorů v turnaji: 1-2. místo: přímý postup do finále, 3-4. místo: kvalifikační bod

  • 9 a více juniorů v turnaji: 1-3. místo: přímý postup do finále, 4-6. místo: kvalifikační bod.

Kromě juniorské kategorie na turnajích pořádáme ještě Catan tour na školách jen pro děti. Pokud víte o škole, která by se chtěla zapojit, určitě nám dejte vědět.